Denne app er kun til undervisnings formål. 
Den skal vise både: Best-practice og Bad-practice over REST API http/https 

Not ready for production !!!